Garanție si Conditii FIBAR GROUP S.A
Specificații


1. FIBAR GROUP S.A. cu sediul în Poznań, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznań, înregistrată în registrul antreprenorilor din Registrul Juridic Naţional gestionat de
Tribunalul Raional Poznań-Nowe Miasto şi Wilda în Poznań, Secţia Economică VIII a Registrului Juridic Naţional sub numărul: 553265, CUI 7811858097, REGON:
301595664, capital social 1.182.100 zloţi polonezi, vărsat în întregime, celelalte date de contact sunt disponibile la adresa: www.fibaro.com (în continuare: „Producatorul”) garantează că aparatul vândut („Aparatul”) nu prezintă defecţiuni de material şi de fabricaţie.

2. Producătorul este responsabil de funcţionarea deficienta a Aparatului care decurge din defectele fizice existente în Aparat şi care duc la funcţionarea neconformă cu Specificaţia Producătorului în perioada de 12 luni de la data achiziţiei de către clienţi (consumatorul sau clientul sunt numiţi în continuare "Clientul").

3. Producătorul îşi asumă obligaţia de a elimina gratuit defectele descoperite în perioada de garanţie prin repararea sau înlocuirea (la discreţia Producătorului)
pieselor defecte din Aparat cu piese noi sau regenerate. Producătorul își rezervă dreptul de a înlocui Aparatul în întregime cu unul nou sau regenerat. Producătorul
nu va returna banii pentru Aparatul achiziţionat.

4. În anumite cazuri Producătorul poate înlocui Aparatul cu unul cu parametri tehnici cei mai asemănători.

5. Doar posesorul unui document valabil de garanţie poate depune o cerere în temeiul garanţiei.

6. Producătorul vă recomandă ca înainte de a notifica reclamaţia să apelaţi la asistenţa tehnică prin telefon sau internet la adresa https://www.fibaro.com/support/.

7. Pentru a depune reclamaţii Clientul trebuie să contacteze Producătorul folosind adresa e-mail indicate pe site-ul https://www.fibaro.com/support/.

8. În cazul în care notificarea reclamaţiei va fi efectuată corect Clientul primeşte datele de contact către Service-ul Autorizat de Garanţie („SAG”). Clientul trebuie să contacteze şi să livreze aparatul către SAG. După primirea Aparatului Producătorul va transmite Clientului numărul notificării (respectiv numărul RMA).

9. Defectele vor fi eliminate cel târziu în decursul a 30 de zile, calculând de la livrarea Aparatului către SAG. Perioada de garanţie se prelungeşte cu durata în care Aparatul a fost la dispoziţia SAG

10. Aparatul pentru care s-a depus reclamaţia trebuie să fie transmis Clientului împreună cu echipamentul standard complet şi documentele de achiziţie.

11. Costurile de transport în Polonia pentru produsul pentu care se depune vor fi acoperite de Producător.
În cazul în care Aparatul va fi transportat din alte ţări costurile de transport vor fi acoperite de către Client. În cazul în care reclamaţia nu este justificată, SAG are
dreptul de a percepe de la Client costurile legate de clarificarea cazului.

12. SAG refuză primirea reclamaţiei în cazul:
- în care constată că Aparatul a fost utilizat în mod neconform cu instrucţiunile de utilizare,
- în care Clientul va transmite Aparatul incomplet, fără echipament, fără plăcuţa nominală,
- în care cauza constatată a defectului este alta decât defectul materialului sau un defect de fabricaţie al Aparatului,
- în care documentul de garanţie nu este valabil sau în cazul în care documentul de achiziţie lipseşte.

13. Garanţia calităţii nu include:
- defecţiunile mecanice (fisurile, rupturile, tăieturile, frecările, deformările cauzate de lovire, căredea sau aruncarea pe Aparat a altui obiect sau din exploatarea neconformă cu destinația a Aparatului indicat în instrucțiunile de utilizare);
- defecțiunile care rezultă din cauze externe, de ex.: inundații, furtuni, incendii, fulgerare, calamități naturale, cutremure, război, neliniște socială, forță majoră,
accidente neprevăzute, furt, udare cu lichide, scurgere din baterie, condiții atmosferice; acțiunea razelor solare, nisipului, temperaturilor ridicate sau scăzute, poluare;
- defecțiuni cauzate de funcționarea incorectă a programelor în urma unui atac cibernetic sau în caz de neactualizare a programului în conformitate cu recomandările Producătorului;
- defecțiunile care rezultă din: supratensiune a rețelei energetice și/sau de telecomunicații sau din conectarea la rețeaua electrică în mod neconform cu instrucțiunile de utilizare sau din cauza conectării altor produse care nu sunt recomandate de către Producător;
- defecțiunile cauzate de lucrul sau depozitarea Aparatului în condiții extrem de nefavorabile, respectiv în caz de umiditate sporită, nivel ridicat de praf, temperature ambientală prea scăzută (ger) sau prea ridicată.
Condițiile detaliate în care este admisă utilizarea Aparatului sunt stabilite în instrucțiunile de utilizare;
- defecțiunile apărute în urma utilizării accesoriilor nerecomandate de către Producător;
- defecțiunile cauzate de instalația electrică deficitară a utilizatorului, inclusiv de utilizarea unor siguranțe necorespunzătoare;
- defecțiunile care decurg din neefectuarea de către Client a operațiunilor de înreținere și mentenanță menționate în instrucțiunile de utilizarei;
- defecțiunile care decurg din utilizarea de piese de schimb și accesorii care nu sunt originale și necorespunzătoare pentru modelul respectiv, efectuarea de reparații și modificări de către persoane neautorizate;
- defecțiunile cauzate de continuarea utilizării Aparatului sau echipamentului defect.

14. Garanția nu acoperă uzura normală a pieselor Aparatului și a altor piese menționate în instrucțiunile de utilizare și în documentația tehnică drept având durată specifică de funcționare.

15. Garanția pentru Aparat nu exclude, nu limitează și nu suspendă drepturile cumpărătorului care decurg din gaj.

16. Producătorul nu este responsabil pentru daunele materiale cauzate de Aparatul defect. Producătorul nu este responsabil de pierderile indirecte, colaterale, ulterioare sau de pierderile morale, nici pentru daunele,
inclusiv pentru câştigurile, datele şi economiile pierdute, pierderea beneficiilor, litigiile părţilor terţe precum şi alte pagube materiale care rezultă din sau sunt legate de utilizarea acestui Aparat.


Obs: Pentru trimiterea spre service a unui produs, acesta trebuie insotit de formularul de RMA pe care il gasiti in link-ul de mai jos, si sa-l completati cu toate datele solicitate, mai ales descrierea amanuntita a defectului reclamat.


      Formular RMA